Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920

NOMBRE DEL ARCHIVO
Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920.pdf
TAMAÑO DEL ARCHIVO
10,71 MB
ISBN
9788497798686

El debat historiográfic a lŽentorn de la industrialització valenciana ha tingut sovint un marcat carácter qualitatiu. En aquesta investigació es planteja un exercici que permet una aproximació a la indústria valenciana des dŽuna perspectiva quantitativa, i a través dŽun instrument que ofereix la possibilitat de quantificar el desenvolupament industrial al País Valenciá en les etapes de la seva formació: la construcció dŽun índex anual de producció industrial entre 1861 i 1920. El nou índex mostra la dinámica seguida pel sector industrial valenciá durant els anys dŽestudi. Així mateix, la trajectória descrita per lŽíndex es vincula amb el canvi en la política comercial adoptada pels successius governs espanyols i el gir proteccionista que, des de la darrera década del segle XIX, va prendre lŽeconomia espanyola. A més, grácies a lŽesforç dut a terme en els últims anys per diferents investigadors, disposem de séries de producció industrial en el llarg termini tant per a lŽeconomia espanyola com per a algunes economies regionals: Andalusia, Catalunya i el País Basc. DŽaquesta manera, lŽevolució valenciana es pot situar dins del marc més general espanyol, i també comparar-la amb les diferents trajectóries que mostren els índexs regionals, aprofundint així en el coneixement de les diverses pautes dŽindustrialització.

Encuentroelemadrid.es Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920 Image
DESCARGAR LEER EN LINEA
Descubre el libro de Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920 con encuentroelemadrid.es. Lea el PDF de Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920 en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga Produccio Industrial Al Pais Valencia 1861-1920 y otros libros de Julio Galarraga Martinez.

La producción industrial en el País Valenciano 1861-1920 ...

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL PAÍS VALENCIANO (1861-1920) . TIRANDO DEL "HILO INDUSTRIAL" (MARTÍNEZ GALARRAGA, JULIO)

PDF La producció industrial al País Valencià (1861-1920 ...

Caresse Crosby estaba llamada a ser otra niña rica de Nueva York, pero su creatividad y amor por el riesgo la llevaron a vivir una existencia en la que creó la patente del sujetador y se rodeó ...