Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat

NOMBRE DEL ARCHIVO
Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat.pdf
TAMAÑO DEL ARCHIVO
6,83 MB
ISBN
9788479359010

 El treball és una anàlisi rigorosa de la realitat i de les perspectives de futur d'una qüestió de transcendència a les nostres societats avançades: la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat. Un equip d'especialistes l'han estudiat des de la psicologia, les ciències de l'educació, la sociologia i l'economia aplicada. El resultat és una obra imprescindible per conèixer el present i dissenyar el futur laboral de les persones amb discapacitat a les comarques de Lleida.

Encuentroelemadrid.es Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat Image
DESCARGAR LEER EN LINEA
El libro Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat en formato PDF. El libro Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat en formato MOBI. El libro Integracio Sociolaboral De Les Persones Amb Discapacitat en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web encuentroelemadrid.es.

La integración y la discapacidad

En el document Integración laboral de las personas con discapacidad es resumeixen els tipus de contractació i els ajuts que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. És un compendi de mesures existents fins al moment (maig 2017) que serveix de guia tant a empreses i institucions com als treballadors.

Integració sociolaboral de les persones amb discapacitat ...

ajuts adreçats a la inserció laboral de les perso-nes amb discapacitat i trastorn mental, en totes les modalitats possibles. Des del punt de vista de les diverses modali-tats d'inserció laboral de les persones amb discapacitat, també s'ha tractat alguna queixa